IMG 1110

 

Alla våra anställda barnvakter och nannys går en obligatorisk utbildning. Allt för att vi ska kunna erbjuda er en barnvakt som känner sig trygg i sin roll och tar hand om ert barn på bästa sätt. På utbildningen talar vi mycket om hur man på bästa sätt ser till barnens behov.

Vi går igenom det lilla barnets utveckling, hur man skapar en god kontakt med barn. Vikten av kommunikation med föräldrarna. Hur man agerar i olika situationer och vad man gör om olyckan är framme.

-Säkerhet för barnen är vår högsta prioritet. Därför har vi på Kids Connection en legitimerad sjuksköterska anställd hos oss. Hon är utbildad i att lära ut olycksfall och HLR för barn.

Under Certifieringen går vi bland annat igenom HLR för barn, stabilt sidoläge, förgiftning, kvävning och brännskador.

Den största vikten läggs vid hur man ska tänka för att förebygga olyckor. Kurserna är också en mötesplats för våra barnvakter. Ett forum för att utbyta tips, idéer och erfarenheter.

Kontakt

Safe & Secure

För hela familjens säkerhet har vi en djupgående rekryteringsprocess och alla våra anställda registerkontrolleras.

 

lasmer-knapp

Giving Back

Kids Connection är ett av de företag som går i framkant och stöttar välgörenhet genom vårt Giving Back program.

 

lasmer-knapp

Våra Priser

Kids Connection strävar efter att erbjuda högsta kvalité på vår service samtidigt som vi har konkurrenskraftiga priser.

 

lasmer-knapp